Konoha NFFORPG Informační Stránka
Nejdříve se musíte přihlásit!
Pokud nemáte ještě účet, můžete se bezplatně zaregistrovat právě zde: http://kon-nfforpg-info-web.forumczech.com/register
Stránky jsou určeny výhradně pro hráče NFFORPG na Konoha.cz!

Klan Kokumotsu

Goto down

Klan Kokumotsu Empty Klan Kokumotsu

Příspěvek pro Admin za Sun Sep 01, 2013 7:13 pm

Klan Kokumotsu SabakuTaisou_zps492523a8

Správce klanu: Jaden

Původ tohoto klanu datuje zpět až do období před 4. Velkou Ninja Válkou. Sunagakurští shinobi Naoto se svým bratrem Dannaem se tehdy inspirovali v technikách Pátého Kazekageho, Gaary, když zjistili, že nejsou podmíněné existencí Shukakua, který byl do jisté doby zapečetěný v Gaarovi. Když ho z něj ale Akatsuki vyňali, Gaara o svou schopnost ovládat písek nepřišel, což byl impulz pro oba bratry, kteří ohromeni sílou jejich Kazekageho chtěli docílit něčeho alespoň trochu podobného. Dali se do zkoumání techniky ovládající písek.
Jak čas plynul, technika ovládání písku byla zdokonalováná, dokud nedostala podobu jakou má dnes.
Rituálem, po kterém se děti stávají právoplatnými členy klanu, je ovládnutí dvou techniky, s jejichž pomocí si děti vytvoří vlastní speciální nádobu na písek, která je pro každého Kokumotsu tak charakteristická, a umístí na ní pečeť, která jim sama odsává chakru po malých dávkách, kdykoliv mají nádobu u sebe, a mísí ji s pískem uvnitř.
Až po tomto rituálu může začít být každý člen pyšný na své příjmení.
Klan se časem rozrostl a zabírá teď docela výraznou část populace Sunagakure. Proslavil se také svou dokonalou znalostí pouště, kterou jeho členové využívají především jakožto průvodci pouští a ochránci různých karavanů, k čemuž si je také lidé převážně najímají. Rodiče se svými dětmi totiž chodí často na vycházky do pouště, kde je s ní a s pískem samotným blíže seznamují.
Klan nemá hlavní nebo vedlejší větev, jelikož je jejich schopnost prostě jen zvláštní a tajný typ Ninpou. Vůdce je volen podle svých schopností všemi členy klanu, a sídlí ve svém sídle uprostřed klanové čtvrti, kde se stará o vše co se klanu Kokumotsu týká.

Neherní informace:
Žádná z technik klanu nepotřebuje pečetě. Uživatelé sice mohou písek znovu a znovu používat na další a další techniky, což ale neznamená, že o něj nemohou přijít. Ve své nádobě sebou obvykle nosí tolik písku, aby o množství, potřebné na jednu jakoukoliv techniku, mohli přijít celkem 4krát, než jim dojde.


Techniky, které automaticky ovládá každý člen klanu od začátku:

Japonský název: Sabaku Utsuwa no Jutsu
Český název: Techniky Pouštní Nádoby
Typ jutsu: Ninjutsu
Třída jutsu: E
Popis: Uživatel vytvoří pomocí své chakry a písku nebo hlíny ze země nádobu pro svůj písek. Nádoba je tvrdá, jakoby byla z kovu, a je citlivá na chakru.
Zápory: Neútočná technika. Nádoba není zrovna dvakrát lehká, takže její nošení zhoršuje pohyblivost.

Japonský název: Kokumotsu no Jutsu
Český název: Technika Zrnek
Typ jutsu: Ninjutsu/Fuuinjutsu
Třída jutsu: E
Popis: Spolu se Sabaku Utsuwa no Jutsu pro klan základní technika. Uživatel vytvoří na své nádobě s pískem pečeť, která mu, kdykoliv má onu nádobu u sebe, odčerpává jím navolené množství chakry, ukládá ji do nádoby a rovnou ji mísí s pískem uvnitř.
Zápory: Neútočná technika.

Techniky povolené od začátku:

Japonský název: Suna no Tate
Český název: Písečný štít
Typ jutsu: Ninpou
Třída jutsu: D
Popis: Uživatel před sebou a nebo i před kýmkoliv jiným vytvoří pomocí svého písku půloblouk, který ho ochrání před obyčejnými zbraněmi jako jsou kunaie nebo shurikeny, či před obyčejným taijutsu, ve kterém si může nechat pár děr, aby skrz něj viděl před sebe.
K technice není zapotřebí pečetí.
Zápory: Tato technika není dost silná na úplné odražení exploze výbušného lístku, který by tak štít zničil a lehce zranil i uživatele. Slabý katon štít sice odrazí, ale písek se tím promění ve sklo, čímž se stane nepoužitelným, a suiton písek sice také odrazí, ale je tím připraven o tvrdost a chvilku(herně jeden post) zabere, než může být znovu zatvrzen.
Zbraně, napuštěné raitonem, suitonem, nebo fuutonem štítem projdou.
Trvá zhruba jednu sekundu, než písek ztratí svou tvrdost a může být znovu použit.
Klan Kokumotsu Sunanotate

Japonský název: Suna no Nigiri
Český název: Písečný stisk
Typ jutsu: Ninpou
Třída jutsu: D
Popis: Uživatel vyšle svůj písek gestem natažené otevřené dlaně na cíl, který pískem polapí, případně i vyzvedne do vzduchu, a znemožní mu tak útěk.
K technice není zapotřebí pečetí.
Zápory: Technika je slabá proti katonu, který písek promění na sklo a ten se tak stane nepoužitelným a oběť ho může rozbít a dostat se ze sevření, nebo částečně i suitonem, který písek sice nezastaví, ale zato zpomalí a zmírní jeho stisk.
Klan Kokumotsu Sunanonigiri

Japonský název: Suna Shuriken no Jutsu
Český název: Technika Písečných Shurikenů
Typ jutsu: Ninpou
Třída jutsu: D
Popis: Uživatel vytvoří pomocí svého písku zhruba 20 shurikenů, které se rozletí na nepřítele.
K technice není zapotřebí pečetí.
Zápory: Slabé proti suitonu a raitonu, kterými lze shurikeny připravit o tvar.
Klan Kokumotsu Sunashurikeng

Další možné techniky k osvojení:

Japonský název: Sabaku Sousou
Český název: Pouštní pohřeb
Typ jutsu: Ninpou
Třída jutsu: C
Popis: Jedna z charakteristických přejatých technik Gaary. Uživatel pomocí svého písku, který předtím využil k polapení oběti, chycenou oběť pískem obalí a gestem sevření pěsti rozdrtí její tělo. Technika je dost silná aby rozmačkala i obyčejnou kovovou zbroj.
K technice není zapotřebí pečetí.
Zápory: Nejlepší obranou je nenechat se prostě chytít.
Klan Kokumotsu Sabakusousou

Japonský název: Ugoki no Suna
Český název: Pohyblivý Písek
Typ jutsu: Ninpou
Třída jutsu: C
Popis: Uživatel vytvoří na zemi pomocí svého písku past tak, že ho smíchá s obyčejným pískem, který se tam musí nacházet, a vytvoří tak pohyblivý písek, jím ovládaný, který nepřítele, který se do pasti chytí, během pár desítek sekund pohltí.
K technice není zapotřebí pečetí.
Zápory: Hustotu písku lze zmenšit suitonem a z techniky posléze "vyplavat", či rozfoukat písek silným fuutonem.

Japonský název: Suna no Yari
Český název: Písečné Kopí
Typ jutsu: Ninpou
Třída jutsu: C
Popis: Uživatel zformuje svůj písek do 3-5 kuželovitých sloupců a zatvrdí je, kterým gestem mávnutí ruky dá signál k útoku na nepřítele s úmyslem ho probodnout.
Množství vytvořených sloupců lze pomocí Techniky pouštní přeměny zvětšit až o desetinásobek.
K technice není zapotřebí pečetí.
Zápory: Slabé proti suitonu a raitonu, kterými lze sloupce připravit o tvar.

Japonský název: Sabaku no Uragiri
Český název: Pouštní zrada
Typ jutsu: Ninpou
Třída jutsu: C
Popis: Uživatel rozprostře svůj písek po zemi, kterým oběť okamžitě chytne za nohu, jakmile na něj šlápne, a znemožní jí útěk.
K technice není zapotřebí pečetí.
Zápory: Pokud si uživatel písku na zemi všimne, lze technice lehce předejít.

Japonský název: Suna Bunshin no Jutsu
Český název: Technika Písečného Klonu
Typ jutsu: Ninpou
Třída jutsu: C
Popis: Uživatel vytvoří za pomoci svého či obyčejného písku písečný klon. Klon je odolný vůči fyzickým útokům, jelikož se po každém zásahu obnoví. Nemůže používat ninjutsu ani uživatelův písek a v taijutsu je jen tak dobrý, jako originál. Písek, ze kterého byl klon vytvořen, může být po jeho zrušení okamžitě využit pro další techniku.
K technice není zapotřebí pečetí.
Zápory: Technika je slabá proti katonu, který klon v podstatě přemění ve skleněnou sochu, a proti suitonu, který připraví klon o pevnou formu a výrazně ho zpomalí.
Klan Kokumotsu Sunabunshin

Japonský název: Suna no Yoroi
Český název: Písečná Zbroj
Typ jutsu: Ninpou
Třída jutsu: C
Popis: Uživatel na sobě vytvoří pomocí svého písku zbroj, připomínající tu samurajskou. Tato zbroj vydrží obyčejné útoky zbraněmi jako jsou kunaie, shurikeny či katany, či obyčejné taijutsu výpady.
K technice není zapotřebí pečetí. Zbroj chrání uživatele tak dlouho, dokud ji sám nezruší. Navzdory své pevnosti je lehká a skoro vůbec neomezuje pohyb, jelikož se vznáší asi centimetr nad tělem.
Zápory: Zbroj nechrání klouby a neochrání tak uživatele před přápadnými páčivými technikami taijutsu či přesně mířenými útoky na nechráněná místa.
Stejně jako u Písečného štítu projdou zbrojí zbraně napuštěné raitonem, suitonem, nebo fuutonem.

Japonský název: Daisan no Me
Český název: Třetí Oko
Typ jutsu: Ninpou
Třída jutsu: C
Popis: Uživatel pomocí svého písku vytvoří jakési "třetí oko", které pomocí chakry propojí s jedním ze svých očních nervů a vidí tak vše, co ono oko. Oko může posléze vyslat kamkoliv, které se díky své malé velikosti může dostat téměř všude.
K technice není zapotřebí pečetí.
Zápory: Během techniky však uživatel na své skutečné oko, na jehož oční nerv napojil pomocí chakry oko z písku, nevidí. Je-li třetí oko zničeno, uživatel cítí stejnou bolest jakoby přišel o skutečné oko.
Klan Kokumotsu Daisannome

Japonský název: Sunaarashi
Český název: Písečná bouře
Typ jutsu: Ninpou
Třída jutsu: C
Popis: Uživatel vyšle na cíl menší písečnou bouří která silně zhoršuje viditelnost.
K technice není zapotřebí pečetí.
Zápory: Písek může být odfouknut či spláchnut fuutonem či suitonem.

Japonský název: Oo Sabaku no Tate
Český název: Velký Pouštní Štít
Typ jutsu: Ninpou
Třída jutsu: B
Popis: Uživatel kolem sebe a nebo i kolem kohokoliv jiného vytvoří pomocí svého písku písečnou kopuli, která vydrží i útok silnějšími ninjutsu a i jeden až dva výbuchy. Jelikož je kopule z mnohem tlustší a koncentrovanější vrstvy, katon promění jen tenkou vrstvičku na povrchu ve sklo, které není problém rozbít a zbytek písku, využitého pro tuto techniku, znovu využít.
Kopule drží sama o sobě, dokud ji sám uživatel nezruší nebo není zničena.
K technice není zapotřebí pečetí.
Zápory: Technika je slabá proti průrazným raitonovým technikám, a suiton ji sice nezničí, ale sníží její pevnost.

Japonský název: Suna no Dangan
Český název: Písečná Střela
Typ jutsu: Ninpou
Třída jutsu: B
Popis: Uživatel na nepřítele vystřelí ze svého písku salvu několika střel, které projdou i zhruba 10 centimetrů tlustým dřevem nebo tenkým kovem.
K technice není zapotřebí pečetí.
Zápory: Slabé proti suitonu a dotonu.
Klan Kokumotsu Sunanodangan

Japonský název: Suna no Ohitsuji
Český název: Písečné Beranidlo
Typ jutsu: Ninpou
Třída jutsu: B
Popis: Uživatel sformuje svůj písek do podoby velkého a velmi tvrdého beranidla, jehož přední část má tvar beranní hlavy, které vyšle gestem výpadem pěstí obrovskou silou na cíl.
K technice není zapotřebí pečetí.
Zápory: Beranidlo nemůže po vyslání měnit směr útoku ani zastavit, takže není těžké se mu vyhnout.

Japonský název: Suna no Shima
Český název: Písečný Ostrov
Typ jutsu: Ninpou
Třída jutsu: B
Popis: Uživatel vytvoří ze svého písku jeden nebo více jakýchsi levitujících ostrůvků, které může využít k přepravě sebe sama a nebo i jiných osob.
K technice není zapotřebí pečetí.
Zápory: Neútočná technika.
Klan Kokumotsu Sunanoshima

Japonský název: Sabaku Chouraku no Jutsu
Český název: Technika Pouštního Rozpadu
Typ jutsu: Ninjutsu
Třída jutsu: B
Popis: Jedna z riskantnější technik klanu. Uživatel při ní využije menší polovinu svého celkového množství chakry k proměnění země kolem něho na písek.
Zápory: Uživatel přijde naráz o velké množství chakry. Technika sama o sobě nemá jak útočný, tak obranný charakter. Nefunguje na kámen.

Japonský název: Sabaku Hengen no Jutsu
Český název: Technika Pouštní Proměny
Typ jutsu: Ninpou
Třída jutsu: A
Popis: Další z riskantnějších a nebezpečnějších technik klanu. Uživatel při ní využije větší polovinu svého celkového množství chakry k tomu, aby okamžitě napustil okolní písek svou chakrou a mohl ho ihned využít ke svým technikám. Díky této technice má tak uživatel rázem k dispozici zhruba až desetkrát větší množství písku, než u sebe obvykle nosí.
K technice není zapotřebí pečetí.
Zápory: Uživatel přijde naráz o velké množství chakry, což znamená, že jestliže předtím použil Techniku Pouštního Rozpadu, může na následky ztráty tolika chakry i zemřít. V lepším případě pouze přijde o schopnost s chakrou manipulovat. Z těchto důvodů se považuje kombinace těchto dvou technik za přísně zakázanou.

Japonský název: Sabaku Hanto
Český název: Pouštní Lov
Typ jutsu: Ninpou
Třída jutsu: B
Popis: Uživatel pomocí obrovského množství písku, získaného Technikou Pouštní Proměny, může chytit libovolný počet cílů do svého Písečného stisku.
K technice není zapotřebí pečetí.
Zápory: Technika je slabá proti silnému katonu, který písek promění na sklo a ten se tak stane nepoužitelným a oběť ho může rozbýt a dostat se ze sevření, nebo částečně i silnému suitonem, který písek sice nezastaví, ale zato zpomalí a zmírní jeho stisk.

Japonský název: Sabaku Taisou
Český název: Obří Pouštní Pohřeb
Typ jutsu: Ninpou
Třída jutsu: A
Popis: Uživatel pomocí obrovského množství písku, získaného Technikou Pouštní Proměny, rozdrtí gestem sevřených pěstí obřím tlakem lapené cíle doslova na kaši.
K technice není zapotřebí pečetí.
Zápory: Žádné.

Japonský název: Sabaku Tsunami
Český název: Pouštní Tsunami
Typ jutsu: Ninpou
Třída jutsu: A
Popis: Uživatel pomocí obrovského množství písku, získaného Technikou Pouštní Proměny, smete svůj cíl nebo cíle písečnou vlnou.
K technice není zapotřebí pečetí.
Zápory: Slabé proti silnému suitonu nebo dotonu.
Klan Kokumotsu Sunatsunami

Japonský název: Suna no Kanchi
Český název: Písečné Senzibilství
Typ jutsu: Ninpou
Třída jutsu: B
Popis: Uživatel rozprostře svůj písek do okolí, s jehož pomocí ho může zmapovat a detekovat v něm jakýkoliv pohyb čehokoliv hmotného. Obvyklý rozsah techniky je 20 metrů do všech stran. Rozsah techniky může být ale pomocí Techniky Pouštní Proměny desetkrát zvětšen.
K technice není zapotřebí pečetí.
Zápory: Vyžaduje značné soustředění, čímž se uživatel odkrývá případným útokům. Technika se proto používá spíše ve spolupráci s někým, kdo může uživatele krýt, nebo pokud uživatel předtím sám podnikl kroky ke své obraně.
Písek může být odfouknut či spláchnut fuutonem či suitonem.
Klan Kokumotsu Sunanokanchi

Japonský název: Sabaku Hogo
Český název: Pouštní Úkryt
Typ jutsu: Ninpou
Třída jutsu: A
Popis: Uživatel pomocí obrovského množství písku, získaného Technikou Pouštní Proměny, vytvoří kolem sebe a nebo i kohokoliv jiného něco jako pouštní bunkr, který vydrží téměř cokoliv.
K technice není zapotřebí pečetí.
Zápory: Slabé proti raitonu.

Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 86
Join date : 25. 04. 13

Zobrazit informace o autorovi http://kon-nfforpg-info-web.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru