Konoha NFFORPG Informační Stránka
Nejdříve se musíte přihlásit!
Pokud nemáte ještě účet, můžete se bezplatně zaregistrovat právě zde: https://kon-nfforpg-info-web.forumczech.com/register
Stránky jsou určeny výhradně pro hráče NFFORPG na Konoha.cz!
Konoha NFFORPG Informační Stránka
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Techniky z anime/mangy v herní podobě 2

Goto down

Techniky z anime/mangy v herní podobě 2 Empty Techniky z anime/mangy v herní podobě 2

Příspěvek pro Jaden za Thu Nov 12, 2015 3:00 pm

Techniky z anime/mangy v herní podobě 2 Pbucket

POKRAČOVÁNÍ PŮVODNÍHO ČLÁNKU „Techniky z anime/mangy v herní podobě

Zde naleznete seznam všech technik či fint, které jste mohli vidět v anime či manze, které jsme zatim zpracovali do herně využitelné podoby.

Smyslem tohoto seznamu je za prvé využití hráči, kteří si jím mohou brouzdat a případně si nějakou techniku vybrat k naučení s tím, že budou rovnou přesně vědět, jak ji budou moct herně používat, a za druhé využití adminy, kteří tak mohou techniky z tohoto seznamu prostě kopírovat a vkládat je snáze a rychleji na profily, aniž by se s jejich popisem museli znovu psát, či aniž by se popis jedné techniky nedopatřením několikrát lišil.

Je možné, že se občas popis některé ze zde sepsaných technik změní, a tudíž se bude nejspíš lišit od popisu té samé techniky ve vašem profilu. V takovém případě o tom prosím informujte admina místnosti, ve které s postavou, které se to týká, hrajete, a my vám to na profilu opravíme. Zde sepsané popisy technik jsou platné a směrodatné vždy, takže sem čas od času nakoukněte, jestli se něco nezměnilo Smile Protože bude-li se popis techniky ve vašem profilu lišit od popisu té samé techniky zde, platit bude zdejší popis.

Seznam technik:

Katon:


Fuuton:

Japonský název: Fuusajin no Jutsu
Český název: Technika Písečné bouře
Typ jutsu: Ninjutsu
Třída jutsu: C
Popis: S pomocí adekvátní ninja pomůcky (jako je například vějíř) vytvoří uživatel poryv větru o síle odhození nepřítele několik metrů vzad či odražení vržených zbraní jako jsou kunaie nebo shurikeny, kterým přesune okolní písek či drobnou suť na konkrétní místo nebo plochu, čímž může nepříteli ztížit či zkomplikovat pohyb, použije-li tuto techniku strategicky.
Zápory: Technika je slabá proti katonu. Seslat se dá jen jedním směrem naráz. Skryje-li se před ní uživatel či přichytí se například chakrou v chodidlech k povrchu, na kterém stojí, technika ho neodhodí.

Japonský název: Fuuton: Reppushou
Český název: Živel větru: Dlaň vychřice
Typ jutsu: Ninjutsu
Třída jutsu: C
Popis: Uživatel složí pečetě hada, berana, prasete, koně, ptáka a spráskne dlaně, načež z nich na svůj cíl vypustí poryv větru dost silný na to, aby odmrštil dospělou osobu a nebo zrychlil let a průraznost vržených zbraní jako jsou shurikeny nebo kunaie.
S jistou dávkou organizace a důvtipu takto lze třeba i zesílit něčí odraz a rychlost.
Uživatel silně zaměřený na fuuton by ji mohl být schopný použít i tak silnou, že by s ní mohl přelomit průměrný strom.
Zápory: Technika je slabá proti katonu a působí pouze jedním směrem. Sama o sobě žádné zranění nezpůsobuje.

Japonský název: Fuuton: Kazekiri no Jutsu
Český název: Živel vítr: Technika větrné čepele
Typ jutsu: Ninjutsu
Třída jutsu: C
Popis: Po poskládání pečetí tygra, zajíce, psa, berana a draka vyšle uživatel pomocí jen své chakry či nějaké zbraně jako může být vějíř na cíl větrnou čepel, která dokáže bez problému přeseknout i statný strom nebo kámen.
Zápory: Typické nevýhody vůči katonu. Technice se lze rovněž ubránit alespoň stejně silnou obranou technikou, jako může být například dotonová zeď.
Jedná o útok mířený na konkrétní místo v podobě jedné, větrné čepele o rozsahu zhruba 4 metrů, které se tudíž člověk může i vyhnout, nejen se jí bránit.

Japonský název: Fuuton: Tatsu no Oshigoto
Český vázev: Živel vítr: Drakova velká úloha
Typ jutsu: Ninjutsu
Třída jutsu: B
Popis: Uživatel vyšle k nebi proud větru se svou větrnou chakrou buďto z rukou či úst, nebo pomocí nějaké pomůcky jako může být vějíř, čímž si připraví podmínky pro použití této techniky.
Následně totiž uživatel zvedne ruku k nebi, odkud se na jeho cíl snese tornádo z větrných čepelí, rotujících uvnitř. Ty dovedou rozsekat i strom na špalky.
Tornádo vydrží na místě po dobu až tří postů, či dokud není zrušeno uživatelem, či zničeno nepřítelem. Jakmile je cíl do tornáda chycen, je velice obtížné se z něho dostat.
Pomocí této techniky je možné i rozptýlit mraky.
Zápory: Typické zápory vůči katonu. K použití této techniky je zapotřebí otevřený prostor a odkryté nebe.
Varováním pro nepřítele může být zvednutí ruky k seslání tornáda, a zároveň nemusí, jelikož se jedná o útok shůry, nikoliv od uživatele.
Techniku je možné porazit alespoň stejně silným fuutonem či útokem na podobném principu, a nebo se jí ubránit obranou techniku alespoň stejného ranku, která chrání před útokem ze všech směrů zároveň.

Japonský název: Kuchiyose: Kirikiri Mai
Český název: Technika přivolání: Rychlý popravčí tanec
Typ jutsu: Ninjutsu, časoprostorové ninjutsu
Třída jutsu: B
Popis: Jedná se o techniku, kombinující v sobě úsilí jak uživatele, tak jeho summona.
Uživatel nejprve provede vše potřebné k přivolání summona, načež potře svou zbraň, ideálně vějíř, svou krví, a danou zbraní máchne.
Tím vytvoří silný poryv větrných čepelí a větru jako takového, kterým se nechá unášet přivolaný summon, používající útok na stejném principu, posilující tak útok uživatele.
Tím vznikne silný, plošný, větrný útok, schopný bez problémů pokosit část lesa či rozseknout i balvan, jehož rozsah je zhruba 70 metrů do stran a dosah dobrých 100.
Navzdory svému ranku se jedná o techniku silnější, než je úroveň B-rank, vzhledem k nutnosti ovládat Kuchiyose no Jutsu a mít podepsanou smlouvu s vhodným summonem, a faktu, že se jedná o kombinovanou sílu uživatele a dotyčného summona.
Zápory: K ovládnutí této techniky je zapotřebí nejprve ovládnout techniku přivolání a podepsat smlouvu s takovým summonem, který bude schopný tuto techniku spolu s uživatelem provést (například takový medvěd se velice pravděpodobně na tuto techniku hodit nebude...).
Slabinou této techniky je, jako u většiny větrných technik, katon, který může techniku nejen vyrušit či porazit, ale i zranit summona.
Rozsah této techniky je sice značný, ale vždy sahá jen jedním směrem.
Efektivní obrannou vůči této technice může být například alespoň stejně silný, obranný doton (alespoň A-rank), či jiné podobně silné obranné jutsu.
Tuto techniku musí ovládat i onen summon, aby ji mohl uživatel spolu s ním použít (myšleno tak, že ji nebude díky tomu schopný použít i onen summon spolu s nějakým jiným summonem, ale bude díky tomu možné ho na tuto techniku použít).

Raiton:


Doton:


Suiton:

Japonský název: Mizu Kawarimi
Český název: Vodní náhrada
Typ jutsu: Ninjutsu – Suiton
Třída jutsu: D
Popis: V případě, že by mělo dojít k zasažení uživatele, tato technika jej prohodí za vodu, která v tu chvíli nabývá jeho vzhledu a zabrání tak každému případnému vniklému fyzickému poškození. Je to v podstatě pokročilejší technika Kawarimi no Jutsu, kdy uživatel však sám sebe nenahrazuje dřevem, ale vodou. Z toho důvodu lze techniku vuyžít rychleji, efektivněji a i na místech, kde by to v případě Kawarimi nebylo možné. Uživatel se také může prohodit se svým vlastním vodním klonem.
Zápory: Stejně jako u klasického Kawarimi je nutné nejprve techniku aktivovat, než-li dojde k jejímu provedení. Proto v případě opravdu neočekávaného útoku, kdy by nebyl čas k jejímu provedení, se tato technika v podstatě stává zbytečnou.Vzhledem na podstatu, je tato technika jen podpůrný prostředek pro případný rychlý únik, kdy by sám shinobi útok nedokázal efektivně vykrýt nebo pro získání jisté poziční výhody. Širší využíti u ní hledat by bylo skutečně zbytečné.
I pro tuto techniku platí stejná pravidla použití ve hře, jako pro klasické Kawarimi no Jutsu z akademie.

Japonský název: Suiton: Kokuu no Jutsu
Český název: Živel vody: Technika černého deště
Typ jutsu: Ninjutsu
Třída jutsu: C
Popis: Uživatel vytvoří ze své vodní chakry, podobně jako u Kirigakure no Jutsu, černou, olejovitou mlhu, která se hned zformuje do mraku nad ním, kterým může uživatel manipulovat, ale zároveň ho nemůže poslat dál než dohlédne.
Na uživatelův povel poté začne z  takto zformovaného mraku pršet olej, díky čemuž mrak během chvilky zanikne, čehož lze využít v kolaboraci s ohnivými útoky.
Zápory: Techniku nelze použít pod vodou, ani během deště, jelikož by voda zformování mraku znemožnila.
Mrak je rovněž možné spláchnout vodní technikou, odfouknout větrnou a nebo zničit ohnivou dřív, než se stihne vypršet či kompletně zformovat, což pár vteřin zabere.
Uživatel si rovněž musí dávat pozor, jak techniku použije, aby neohrozil sebe či své spolubojovníky, které může zapálený olej rovněž zranit.

Japonský název: Suiton: Hōmatsu rappa
Český název: Voda: Násilná Bublinová Vlna
Typ (úroveň): C
Popis: Uživatel z úst vychrlí velké množství bublin, které pokryjí zemi, což výrazně omezuje pohyb soupeře díky kluzkosti. Bublinky můžou být vyplivnuty s prudkostí, která je schopna zabránit či anulovat některé druhy útoku. Tato technika může být také používána jako efektivní kouřová clona do vzdálenosti 10 metrů.
Výhody: Účinná proti katonovým a inkoustovým ninjutsu stejného, nižšího nebo o stupeň vyššího ranku, či kyselinového ninjutsu nižší a stejné úrovně. Může být využitá jako částečná obrana proti taijutsu útoku.
Zápory: Bublinky jsou vodivé obdobně jako suiton, jutsu je tedy slabé proti raitonu. Fuutonem stejné či vyšší úrovně je lze odstranit.

Japonský název: Suiton: Seiryūshō
Český název: Element vody: Azurová dračí dlaň
Typ jutsu: Nintaijutsu – Suiton
Třída jutsu: C
Popis: Po kontaktu uživatelovi dlaně nebo dlaní s tělem soupeře je vypuštěna čakra v ní nashromážděná a ta se okamžitě mění na vodu. Voda zároveň nabere podobu vodního rotující víru, díky čemuž samotný úder má dostatečnou sílu na odražení nepřítele o několik metrů dozadu, případně jeho odplavení. Jak již bylo zmíněno, techniku lze aktivovat jak jednou dlaní, tak i oběma a podle toho se odvíjí její účinnost a síla. Technika lze využít jak pro útočné účely při kontaktním boji nebo pro obranné, například pro zastavení silnějšího Taijutsu výpadu nebo jiné slabší kontaktní elementární techniky.
Gennin: K aktivaci techniky je nutné použít pečeť tygra oběma rukama.
Pokročilý Gennin: Techniku lze aktivovat pečetí tygra jednou rukou.
Chunnin: Techniku lze aktivovat bez použítí pečetí.
Zápory: Technika sama o sobě nezpůsobuje žádné zranění. Zásah podle jeho umístění může vyvolat například závrať (v případě zásahu do břicha) nebo motání (v případě zásahu do hlavy), stále se však jedná jen o dutou ránu, která slouží spíše k překvapení a získání chvilkové výhody nebo k případné dezorientaci soupeře. Pro aktivaci techniky je vždy nutný přímý kontakt dlaně se soupeřem nebo její těsná blízkost. I když techniku lze aktivovat jednou nebo oběma dlaněmi, její účinnost a síla je v případě použití jen jedné dlaně o polovinu snížena.
Na úrovni Chuunina je spotřeba čakry při aktivaci techniky bez pečetí jednou tak vysoká. Pokud však dosáhne uživatel úrovně Pokročilý Chuunin, kdy je jeho práce s čakrou a se samotným elementem zase již na vyšší úrovni, spotřeba chakry se vrací na původní hodnotu.

Japonský název: Suiton: Suiben
Český název: Element vody: Vodní bič
Typ jutsu: Ninjutsu – Suiton
Třída jutsu: C
Popis: Uživatel vytvoří bič z vody, kterým následně může obalit a svázat nepřítele. Technika je také výborná ke kombinaci s jinými technikami nebo elementy, především pak s Raitonem. Bič je dostatečně silný, aby dokázal odolat například i samotnému Mokutonu (samozřejmě v rámci podobné úrovně techniky).
Zápory: Technika sama o sobě nemůže způsobit nějaké zranění, jelikož slouží primárně k omezení pohybu jejího cíle. Z toho důvodu se spíše hodí k odchytávání různých cílů nebo jako podpůrná technika pro další akce.

Japonský název: Suiton: Suihachi
Český název: Element vody: Vlna z ruky
Typ jutsu: Ninjutsu – Suiton
Třída jutsu: C
Popis: Uživatel vypouští souvislý proud vody z ruky nebo rukou, který je mířený na nepřítele, například z důvodu narušení jeho útoku. Vzhledem k povaze vody a vlastně i samotné techniky, tato technika obzvláště dobře funguje proti útokům na bázi kouře.
Zápory: Technika se spíše řadí do sekce podpůrných, jelikož i když jí lze využít různě, větší obranný, či útočný potenciál, krom kouřových útoků, nemá. Nepřítele dokáže na chvíli dezorientovat, vyvést z rovnováhy nebo při špatném postavení spláchnout, ale protivník si z toho spíše odnese jen nedobrovolnou sprchu.
Klasická elementární nevýhoda vůči dotonu, kdy v tomto případě protivník může uživatele zasáhnou i Raitonem, díky spojení dlaně a vodního proudu. Zabránit se tomu dá včasnému přerušení samotné techniky.

Japonský název: Suiton: Mizukakure no Jutsu
Český název: Element vody: Technika skrývání ve vodě
Typ jutsu: Ninjutsu – Suiton
Třída jutsu: C-B
Popis: Podobně jako u techniky Doton: Iwagakure no Jutsu, se uživatel dokáže skrýt ve vodě tím, že nabude její formu, načež by jeho přítomnost neměla být zjistitelná nepřítelem. Je prokázáno, že zkušenější uživatelé Suitonu se dokáží schovat i v mělké vodě jako je například louže. V další úrovni techniky pak uživatel dokáže přímo vytvořit vodu na nějakém místě a z ní se následně vynořit.
Gennin - C: Technika slouží pouze ke skrytí.
Chuunin - B: Techniku lze využít i k vytváření samotné vody a následnému přemisťování.
Zápory: Základní verzi techniky lze především využít jen k dočasnému skrytí a následnému překvapivému útoku. Jedná se tedy spíše o podpůrné ninjutsu bez jakýkoliv viditelných následků. Jeho pokročilejší verze, kdy je možné se za pomocí vody i přemisťovat, je už mnohem náročnější a běžný uživatel Suitonu bez tréninku tuto úroveň techniky nezvládne. Zároveň samotné přemísťování nefunguje v oblastech bez jakékoliv vody nebo vzdušné vlhkosti. Nakonec, tak jak je tomu i u Iwagakure no Jutsu, uživatel po použití této techniky nemůže dýchat, takže samotná technika může zůstat aktivní jen po tu dobu, dokud uživatelovi ještě stačí dech. Poté je nutné se alespoň částečně vynořit, aby bylo možné se nadechnout a teprve potom techniku nadále ponechat aktivovanou.
Technika slouží pouze ke skrytí. Pokud se uživatel rozhodne pustit do ofenzivy či jiných podobných kroků, efekt této techniky se zruší.

Japonský název: Suiton: Suidan no Jutsu
Český název: Element vody: Technika vodní kulky
Typ jutsu: Ninjutsu – Suiton
Třída jutsu: B
Popis: Efekt této techniky by se dal v podstatě popsat jako silnější verze techniky Suiton: Mizurappa. Po „uhnětení“ chakry v žaludku, může uživatel vyloučit velké množství vody ve formě silného dravého proudu k jeho vybranému cíli.
Zápory: Samotná technika, krom klasické elementární nevýhody, nemá nijak rozsáhlé zápory, které by bylo možné zmínit. Možná jen fakt, že její použití ve větším měřítku spotřebovává větší množství čakry, což ne pro každého uživatele by muselo být zrovna výhodné, když by došlo k porovnání výsledku a množství čakry na ni využité.
Technice se lze také ubránit dotonovou technikou stejné nebo vyšší úrovně.

Japonský název: Suiton: Suijinheki
Český název: Element vody: Vodní stěna
Typ jutsu: Ninjutsu – Suiton
Třída jutsu: B
Popis: Jedná se o obranou techniku, která vytváří vodní stěnu kolem uživatele. Nepřátelské útoky zcela zachycuje proud vody vyfukovaný ven z úst, což v případě kontaktního boje nebo techniky může způsobit její přerušení a následné odmrštění protívnika vodou, která zespodu stoupá ohromnou sílou. Samotná voda je pak povětšinou vyfukována nebo tvarována do podoby kruhu, díky čemuž je možné vytvořit obranu bez jakýkoliv otvorů. Množství vody a trvání techniky pak může uživatel ovládat dle své libosti. Pevnost a odolnost stěny pak určuje množství čakry, která je do vody vypuštěna a také fakt, jestli voda je přímo s čakry vytvořená nebo je z přírodního zdroje, jehož voda je čakrou ovládaná a tvarovaná. Zkušený shinobi tak dokáže vytvořit opravdu silnou a robustní stěnu. Další předností techniky je to, že při většině jejího využití si uživatel zachovává zorné pole, díky čemuž i z obrany může snadno přejít do případného útoku. Nakonec, jak již bylo zmíněno, techniku lze použít i z již existujícího zdroje vody, což uživateli poskytuje mnohem pestřejší škálu využití.
Zápory: Krom elementární nevýhody a přímému zaměření na obranu, má technika asi už jen jedinou vadu na kráse a to je její krátký dosah. Jinak je to v podstatě velice užitečné, praktické a univerzální Ninjutsu. Prorazit ji však mohou útoky silnější jako může být například A-rankové větrné ostří apod.
Technika je rovněž podstatně náročnější na chakru, je-li použita bez zdroje vody.
Vodní stěna vzniká rovněž pouze v jakémsi oblouku před uživatelem, je-li vytvořená bez zdroje vody. Pokud uživatel například stojí na hladině jezera, může vodní stěnu vytvořit kolem sebe dokola.

Japonský název: Tenkyū
Český název: Nebeský pláč
Typ jutsu: Ninjutsu – Suiton
Třída jutsu: C-B
Popis: Uživatel v těle „uhněte“ čakru, kterou v dalším kroku transformuje do vody a následně v ústech přemění na menší salvu senbonů, které jsou pak vyplivnuty ven, směrem k nepříteli ve snaze zasáhnout životně důležité orgány.
Pro C-rank verzi je třeba složit pečetě, B-rank verzi je možné použít bez pečetí.
Zápory: Typické nevýhody vůči dotonu. Bystrý nepřítel či nepřítel této technice znalý se jí dovede pravděpodobně vyhnout, proto je zapotřebí její použití správně načasovat a i vzdálenost mezi cílem a uživatelem maximálně zmenšit, aby byla efektivní.

Japonský název: Sensatsu Suishō
Český název: Tisíc jehel smrti
Typ jutsu: Ninjutsu – Suiton
Třída jutsu: B
Popis: Uživatel shromáždí vodu z okolí a ve vzduchu vytvoří tisíc vodních jehel (od toho odvozený název). Ty pak následně nasměruje na svůj cíl a při vysoké rychlosti vypustí.
Zápory: Při kontaktním boji nebo boji s týmem, je tu možnost špatného použití nebo nedostatečně rychlík reakcí, díky čemuž může uživatel zasáhnout sám sebe nebo někoho ze svých kolegů.
Jehly se v případě obklíčení oběti také podle všeho nezjevují nad ní, pouze okolo ní. Lze se ubránit dotonem, pokud protivník techniku očekává nebo dokáže dostatečně rychle reagovat, aby dokázal, například dotonovou stěnou, jehly zablokovat.

Japonský název: Suiton: Bakusui Shōha
Český název: Element vody: Explodující nárazová vodní vlna
Typ jutsu: Ninjutsu – Suiton
Třída jutsu: B
Popis: Uživatel z úst vyplivne velké množství vody, která vytváří postupný přílav, jež pohlcuje a drtí nepřátele. Na následných vzniklých vlnách může uživatel jezdit, což mo dovoluje se pohybovat velkou rychlostí a útočit na nepřátele, kteří jsou spláchnutý vlnami. Jeho útoky jsou pak následně mnohem efektivnější, jelikož ze své výhodnější pozice se nemusí tolik obávat případného protiútoku. Množství vytvořené vody je pak přímo úměrné množství použité čakry.
Techniku, po složení potřebných pečetí, je možné také aktivovat úderem do země, načež samotná voda začne tryskat přímo ze země na místo úst. Množství čakry, pro vytvoření techniky, však stále zůstává stejné. Takto vytvořená voda (v obou případech) lze pak využít pro vytvoření další vodních elementárních technik.
Zápory: Aby byla tato technika dostatečně efektivní a dosáhla svého útočného potenciálu, je nutné ji vytvářet v masivní měřítku. To znamená, že samotný uživatel musí mít dostatečnou zásobu čakry, aby bylo možné techniku vůbec vytvořit a nebo se ihned nevyčerpat. V opačném případě tato technika postrádá svůj význam, jelikož její čakrová náročnost je opravdu obrovská.

Japonský název: Suiton: Daibakufu no Jutsu
Český název: Element vody: Technika obřího víru/Technika obřího vodopádu
Typ jutsu: Ninjutsu – Suiton
Třída jutsu: A
Popis: Tato technika roztahuje vodu přes velkou plochu, vlní se a stoupá do výšky několika desítek metrů. Vzniklé proudy pak na zem dopadají ve velké kaskádě, která je podobná jako u obrovského vodopádu. Následně se vytváří obrovská vlna, s obrovskou silou, jež dokáže až vyhloubit zem. Co zůstává po použití této techniky ne méně připomíná následky přírodní katastrofy. Voda pro techniku může být také vyrobena za pomocí úst, například ve formě projektilu, který pak nabírá podoby již zmiňovaného vodopádu. Zároveň však techniku lze vytvořit i z již existujícího zdroje vody, přičemž její vzhled pak spíše nabírá podobu obrovského víru. Dle poznatků však nezáleží na způsobu nebo vzhledu použití techniky, jelikož její následné ničivé účinky jsou vždy podobné. Jedná se o značně pokročilé ninjutsu.
Zápory: Vzhledem na již zmíněnou pokročilost této techniky není překvapením, že její využití vyžaduje značné množství chakry, alespoň co se verze bez zdroje vody týče. Zároveň případný uživatel techniky musí být již dostatečně zběhlý v elementráním ninjutsu a v tomto případě především v samotném Suitonu, aby bylo možné techniku vůbec zvládnout. Navíc, díky jejímu plošnému a ničivému účinku ji nelze využívat v obydlených oblastech nebo v blízkosti více neutrálních, či přátelských cílů, kde by mohla napáchat více škody, než užitku.
Aby byl uživatel schopný techniku použít bez existujícího zdroje vody, musí mít k dispozici podstatně větší množství chakry než k verzi se zdrojem vody.
Proti technice se lze také ubránit dotonovou technikou vyšší nebo stejné úrovně, kdy však v tomto případě záleží na dané obrané technice. Tedy, jestli byla vytvářená za pomocí čakry nebo již přírodní zeminy, jaké obranné vlastnosti má a co všechno dokáže pokrýt. Samotné Daibakufu no Jutsu pak může mít různé měřítko síly dle množství použité čakry a také, jestli bylo vytvářeno z již existujícího zdroje vody nebo přímo vytvořené z čakry uživatele. Tento poměr pak už záleží jen na konkrétní herní situaci.Neelementární:

Japonský název: Chakura kyouka no ongaku
Český název: Chakru posilňující hudba
Typ jutsu: Ninjutsu
Třída jutsu: C
Popis: Díky této technice dokáže uživatel hrou na svůj hudební nástroj stimulovat tenketsu body v těle svých cílů a posílit tak tok jejich chakry.
Pod vlivem této techniky jsou pak dotyční po všech stránkách dvakrát silnější, než obvykle. Dokáží běžet rychleji, udeřit tvrději, vytvořit například větší ohnivou kouli, pokrýt svou technikou větší plochu, udržet ji déle, než obvykle, apod. (jak bude tento boost pro danou postavu/postavy přesně vypadat by se určilo po dohodě s dohlížejícím/senseiem/adminem).
Zda cíle přijmou nebo nepřijmou tento boost nemohou sami nijak ovlivnit, leda by si zacpali uši a zamezili si tak hudbu slyšet.
Zápory: Techniku lze udržet maximálně tři posty s tím, že čím víc cílů se snaží uživatel takto ovlivnit, tím víc chakry spotřebuje.
Genin dovede ovlivnit jeden cíl, Pokročilý genin dovede ovlivnit až dva cíle, Chuunin tři, Pokročilý chuunin čtyři, Jounin šest, ANBU osm, Sannin patnáct, S-rank dvacet.
Tuto techniku nemůže uživatel nikdy použít sám na sebe.
Technika funguje jen na ty, co hudbu skutečně slyší.
Boost této techniky se odvíjí od síly, kterou cíle této techniky už mají. Pokud jsou slabí či naopak, bude podle toho vypadat i onen boost.
K technice je nutné umět hrát na hudební nástroj. Když uživatel hrát přestane, technika skončí.

Japonský název: Gyaku Kuchiyose no Jutsu
Český název: Obrácená Technika přivolání
Typ jutsu: Ninjutsu
Třída jutsu: C
Popis: Název hovoří víceméně za vše. Obrácenou Techniku přivolání používají namísto ninji summoni, se kterými má dotyčný podepsanou smlouvu, kteří ho tak mohou přivolat například k sobě domů.
Na tuto techniku se nevztahují žádná pravidla, která platí pro obyčejné Kuchiyose no Jutsu, včetně časového limitu.
Zápory: Tuto techniku dovedou používat pouze summoni.

Japonský název: Sennin Houhou to Fukanzen Sennin Houhou (Sennin Moudo to Fukanzen Sennin Moudo)
Český název: Cesta Mudrce a Neúplná Cesta Mudrce (nebo-li Sennin mód a Neúplný Sennin mód)
Typ jutsu: Senjutsu
Třída jutsu: Jounin a Sannin
Popis a zápory: Sennin mód je zvláštní, posílený stav těla a ducha, kterého lze dosáhnout sloučení přírodní energie s chakrou uživatele, čímž dojde k vytvoření senjutsu chakry. Sennin mód uživateli umožňuje čerpat přírodní sílu okolního světa, což dotyčnému otevírá nové možnosti a techniky a uživatelovi stávající techniky pomocí jeho nově vzniklé senjutsu chakry posiluje.
Naučit se tuto dovednost je obvykle možné jen od starších summonů mudrců a její trénink je velice náročný.
Aby mohl dotyčný čerpat přírodní energii a dostat se do Sennin módu, musí být nejen fyzicky zdatný a mít velkou zásobu chakry, aby jeho tělo nápor přírodní energie vydrželo, ale také se musí naučit být zcela v klidu a splynout s přírodou. Pokud nebude tato podmínka dodržena, povede čerpání přírodní energie k trvalé přeměně uživatelova těla v tělo zvířete, od kterého se Sennin mód učí, a následně ke zkamenění, tedy ke smrti (což může přijít vhod tehdy, stojí-li uživatel Sennin módu proti nepříteli, který umí svým obětem odčerpávat chakru). Proto je životně důležité trénink nepodcenit a věnovat mu mnoho času a úsilí. Z tohoto důvodu se také nemusí naučit Sennin mód všichni, co se o to pokusí.
Ovládnout Sennin mód se vším všudy na té nejvyšší možné úrovni dovedou jen skuteční mistři. Těm méně zdatným se může podařit ovládnout alespoň takzvaný Neúplný Sennin mód.
Neúplný Sennin mód:
POPIS:
Neúplný Sennin mód je stav, do kterého se může dostat uživatel na úrovni jounina, který ještě nedovede pořádně pracovat s přírodní energií.
Vlivem jejího čerpání u něho tak dochází k následujícím změnám:
Uživatelovo tělo nabere částečně zvířecího vzhledu, který se odvíjí od toho, od jakého summona se uživatel učil. Pokud například od žab, vytvoří se uživateli na těle místy bradavice, oči naberou žabí motiv, kůže se stane místy poněkud slizčí a dlaně a chodidla se protáhnou, tak jako u žab. V případě koček uživateli zase třeba narostou kočičí uši a ocas, místy bude mít na těle srst, oči budou vypadat jako kočičí, nehty se změní v drápy, a chodidla s nárty se protáhnou tak jako u koček, a tak podobně to bude fungovat i s jinými zvířaty.
Tyto tělesné změny může uživatel využít i jako výhodu při boji, pokud to jde (silnější útoky za pomoci těchto změn už by se ale hodilo sepsat zvlášť jako techniky od Neúplného Sennin módu odvozené).
Kromě změny těla dojde i k navýšení uživatelovi fyzické síly a rychlosti, ke zbystření reflexů a k posílení všech jeho ninjutsu, genjutsu, nebo taijutsu technik.
Obyčejný výpad pěstí tak bude dost silný na to, aby lámal kosti nebo prohýbal plech, rychlost, jakou se v tomto stavu zvládne uživatel pohybovat, nebude zrovna lehké stíhat sledovat pouhým okem, a jeho reflexy se zbystří natolik, aby dokázal některým útokům uhýbat na poslední chvilku, všimne-li si jich.
Rozsah a síla jeho ninjutsu technik se prakticky zdvojnásobí, takže by dokázal místo šestimetrové ohnivé koule vytvořit kouli velkou přes deset metrů, která by stejnou techniku nepřítele hravě překonala, nebo pokrýt vodní vlnou, která měla mít původně rozsah deset metrů, plochu o dobrých dvaceti metrech.
Genjutsu techniky uživatele v tomto stavu rovněž zesílí, a stanou se tak buďto o jednu úroveň obtížnější na prolomení (např. místo prolomení bolestí půjde technika prolomit jen pomocí Kai), nebo dovedou ovlivnit o jednu úroveň víc cílů naráz (např. místo jednoho konkrétního cíle zabere technika na několik konkrétních cílů naráz).
(P.S.: Co z toho to bude si uživatel vybere před použitím daného genjutsu a oznámí to dozorci, tedy senseiovi nebo adminovi místnosti.)
Sennin mód:
POPIS:
Do úplného Sennin módu dovede vstoupit uživatel na úrovni Sannina a výš, který plně ovládl přírodní energii.
Takový člověk dovede čerpat všechny výhody Neúplného Sennin módu, plus několik dalších:
Jeho tělo již nemusí nenabírat zvířecích prvků, pokud uživatel nechce. Jediná změna tohoto rázu se vždy projeví na uživatelových očích, které se změní na oči zvířete, od kterého se Sennin mód naučil. Své tělo ale dovede i tak pozměnit a nechat si narůst třeba drápy nebo srst, tak jako u Neúplného Sennin módu.
Uživatel také dovede vnímat přírodní energii, čímž dosáhne jakési formy přírodního senzibilství, díky kterému je schopný vycítit chakru kolem sebe a odhalit tak cizí přítomnost až na vzdálenost zhruba 100 metrů, či vycítit útoky pomocí chakry ze zálohy až na vzdálenost zhruba 40 metrů.
Uživatel je rovněž obklopen jakousi neviditelnou aurou přírodní energie, kterou dovede používat jako jakési prodloužení svého těla při taijutsu. Výpady, kterým by se nepřítel obvykle těsně vyhnul, ho tak zasáhnou přírodní energií stejně, jako kdyby ho uživatel skutečně trefil. Tímto způsobem může uživatel také ničit třeba ostré předměty, o které by se jinak holou rukou pořezal, apod. Tato aura však neslouží k obraně před útoky, pouze jako jakýsi neviditelný zlepšovák při taijutsu útocích. Vycítit tuto auru může jen někdo, kdo rovněž ovládá senjutsu.
K tomuto se obvykle váže i specifický styl taijutsu, s jehož pomocí se této konkrétní dovednosti uživatel od svých summonů učí, který nese zvířecí prvky daných summonů a může se i různě jmenovat (ála Kuňk-Fu u žab, apod.).
Vstup do Sennin módu:
POPIS:
Do Sennin módu nebo Neúplného Sennin módu se lze dostat různými způsoby.
Prvním je klasické setrvání v naprostém klidu, během kterého uživatel čerpá přírodní energii ze svého okolí.
V takovém případě musí postava setrvat alespoň jeden celý post (herně zhruba minutu) v naprostém klidu a bez hnutí. Každý jeden takový post (od začátku jednoho postu do začátku druhého) pro postavu znamená dva posty v jakémkoliv ze Sennin módů.
Je-li postava ale donucena se pohnout, nenačerpá žádnou přírodní energii a do Sennin módu se nedostane.
Druhou možností, která je využívanější, je propojit své tělo se svým summonem pomocí techniky Senpou: Ryousei no Jutsu. Tato možnost kompletně vypouští potřebu čerpání přírodní enegie v klidu, jelikož to za uživatele dělá po celou dobu propojení jeho summon, což ji činí výrazně efektivnější, než první možnost.
Třetí možností je vytvoření klonu pomocí techniky Kage Bunshin no Jutsu, který setrvá v klidu místo uživatele a bude čerpat přírodní energii za něho, která se na uživatele po zrušení klonu přenese. V takovém případě může uživatel mít naráz vytvořeno maximálně pět klonů, jelikož by větší počet klonů narušoval soustředění a čerpání přírodní energie těch ostatních. Tato možnost je ale velice náročná na chakru a uživatel tak riskuje velice rychlé vyčerpání se, při nejhorším i smrt, bude-li na ni při boji spoléhat moc dlouho.

Před vstupem do Sennin módu si dobře rozmyslete, který chcete použít, zda Neúplný, či kompletní, protože jakmile tak vaše postava učiní, nesmí už po dobu trvání techniky během těmito dvěma verzemi měnit!

Japonský název: Senpou: Ryousei no Jutsu
Český název: Sennin umění: Obojživelná Technika / Technika Dvou životů
Typ jutsu: Senjutsu, Ninjutsu
Třída jutsu: A
Popis a zápory: Tato technika umožňuje summonovi, který ji ovládá, propojit své tělo s tělem člověka za účelem umožnit dotyčnému používat Sennin mód, aniž by předtím musel strávit nějakou dobu v klidu a bez hnutí soustředěním a čerpáním přírodní energie. Summon, který se s dotyčným propojil, ji bude totiž čerpat místo něho.
Tato technika nemá pro summona žádné výhody a její jediný smysl je zvýhodnit uživatele Sennin módu, se kterým se summon spojí.
Z toho důvodu ji mohou používat jen takoví summoni, kteří jsou dostatečně malí na to, aby se na tělo dotyčného vešli.
Povaha techniky summona, který se na ni musí soustředit, spíše omezuje, jelikož mu téměř kompletně znemožňuje používat taijutsu, a dovoluje jenom omezeně používat některé typy ninjutsu či genjutsu, ale to už záleží na povahách konkrétních technik.
Tuto techniku se mohou učit pouze summoni, nikoliv lidé.
Pro přivolaného summona, spojeného s ninjou, stále platí časový limit, po jehož vypršení se přivolání zruší a summon opět zmizí. Tento limit se ale v tomto případě liší od limitů, které lze nalézt u popisu techniky Kuchiyose no Jutsu, a závisí na úrovni ninji, co summona přivolal, a na typu Sennin módu, který chce ninja, se kterým se summon spojil, s pomocí summona udržovat.
Doba trvání přivolání se dělí počtem přivolaných summonů, spojených s ninjou pomocí této techniky.
Následující tabulka toto znázorňuje:
TABULKA:
Techniky z anime/mangy v herní podobě 2 Senninmdtabulka

Japonský název: Hadan
Český název: Prasknutí/Průlom
Typ jutsu: Kenjutsu, Chakura Nagashi
Třída jutsu: C-A
Popis:  Uživatel vpustí chakru do čepele svého meče, načež ji ve formě sečného chakrového srpku během svého výpadu uvolní na svůj cíl.
Efektivita techniky se odvíjí od schopností uživatele.
C-rank verze dovede rozseknout dřevěný boken, hůl, nebo způsobit spíš povrchové, avšak nezanedbatelné povrchové zranění.
B-rank verze už dokáže rozseknout i kámen nebo přepůlit čepel jiné zbraně, způsobit hluboké sečné poranění, a nebo připravit oběť i o končetinu.
A-rank verze dokáže rozseknout už i silnou ocel či samotného nepřítele vejpůl.
Zápory: Vzhledem k povaze výpadu se dá této technice ne příliš obtížně vyhnout, což se povede, vyhne-li se oběť i samotnému výpadu mečem. Jelikož není technika založena na žádném elementu, nesdílí žádné živelné výhodu, ale ani zápory.
Techniku je rovněž možné vykrýt adekvátní obranou technikou a nebo stejně silnou nebo silnější útočnou technikou na podobném principu.
K ovládnutí této techniky je nejprve nutné, aby uživatel dokázal ovládat vpouštění chakry do zbraní.

Japonský název: Konbi Henge
Český název: Kombinovaná přeměna
Typ jutsu: Ninjutsu, Kooperační technika
Třída jutsu: B
Popis a zápory: Jedná se o pokročilou verzi techniky Henge no Jutsu. Pomocí této techniky se společně přemění dva čí více spojenců a nabudou tak novou, jednotnou podobu.
Tuto techniku je možné provést jak s parťáky, tak se Stínovými klony, a nebo s obojím. Může ji tudíž použít klidně i jen jeden uživatel pouze se svými Stínovými klony.
Chtějí-li tuto techniku použít společně dva či více různých uživatelů, musí ji ovládat každý z nich.
Potřebnou pečeť obráceného berana však postačí, když složí jen jeden z nich.
Chakru může na celou přeměnu poskytnout jen jeden z uživatelů, pokud to postačí, a nebo se na tom mohou podílet všichni účastníci dle libosti či potřeby.
Oproti obyčejnému Henge no Jutsu, kdy se jedná prakticky jen o optickou iluzi, pracuje tato technika i s fyzickou stránkou nové podoby. Uživatelé se tak pomocí této techniky doslova stávají onou bytostí či věcí, na kterou se přemění, se všemi jejími fyzickými vlastnostmi. V podobě např. medvěda tak mohou svého nepřítele skutečně pokousat či roztrhat drápy.
Co se herního provedení této techniky týče, konzultujte svou přeměnu vždy předem se svým senseiem, adminem dané místnosti, či moderátorem boje, než ji provedete. Prostější přeměny, jako byla např. společná přeměna Gamabunty a Naruta na Devítiocasého nebo společná přeměna zvučné čtyřky na dvojici Kazekageho bodyguardů, lze obvykle provést bez problémů hned.
Přeměny složitější, které v sobě mají například kombinovat různé vlastnosti jednotlivých uživatelů, co se na nich podílí, však už může být nutné nejprve sepsat jako samostatné techniky a ty společně natrénovat , než je budou vaše postavy moci použít.

Genjutsu:

Japonský název: Kasumi Juusha no Jutsu
Český název: Technika Mlžných Sluhů
Typ jutsu: Genjutsu
Třída jutsu: D
Popis: Tímto genjutsu uvrhne uživatel na svůj cíl iluzi, ve které jeho oběť vidí podivně vyhlížející klony uživatele. Tyto klony dovedou mluvit a hýbat se. Vrhají i stín. Při zásahu se jakoby rozpadnou na inkoust, a poté se znovu složí, s tím, že se při tom ještě dovedou i duplikovat, což už záleží na uživateli.
Zápory: Klony nejsou hmotné a tudíž nedovedou nijak zranit, a ani nepůsobí na své okolí, díky čemuž je lehké poznat, že se jedná o iluze. Využívají se hlavně k odpoutání pozornost, případně k unavení nepřítele, a nebo k tomu, že uživatel načasuje své útoky na dálku tak, že to vypadá, že je použily iluze. Iluze nedokáží vytvořit nic složitějšího než jsou obyčejné útoky kunaii nebo shurikeny, a ani nemají vlastní vůli či mysl. Prakticky „neexistují“, takže nemohou uživatel poskytovat žádnou zpětnou vazbu.
Toto genjutsu se vždy umisťuje na místo, na němž se pak po celou dobu jeho trvání musí jeho uživatel i držet, a působí na všechny, co na toto místo vstoupí, kromě těch, na které uživatel nechce.
Technika skončí hned, jakmile se oběť dostane mimo její pole působnosti, které je cca. 30 metrů.
Pokud jde o vybavení klonů, mají k dispozici iluze všeho, co originál, které mohou i vrhat, neboť i to je součást iluze tohoto genjutsu. Nelze však touto technikou fingovat cokoliv složitějšího, jako jsou techniky či např. exploze výbušných lístků.

Japonský název: Magen: Kokoni Arazu no Jutsu
Český název: Démonická iluze: Technika falešného okolí
Typ jutsu: Genjutsu
Třída jutsu: C
Popis: Pomocí této techniky dokáže uživatel změnit vzhled okolí. Oběť, která se do této techniky chytí, si tak může například myslet, že se nachází namísto v lese na poušti.
Zápory: Tato technika se váže na místo a vyžaduje buďto přítomnost uživatele, který ji udržuje aktivní, nebo zdroj jeho chakry, kterou na onom místě může uživatel nějakým způsobem zanechat (obvykle vyžaduje jinou techniku, která mu toto umožní).
Tato iluze má rozsah cca. 200 metrů a působí pouze na zrak. Je možné ji tedy prohlédnout ostatními smysly.
Působí na každého, kdo se dostane do jejího pole působnosti, kromě uživatele.
Zrušit ji lze tím, že si uživatel uvědomí, že je v tomto genjutsu chycený. Technika se rovněž zruší sama, dojde-li k jejímu prohlédnutí omylem, například narazí-li oběť do stromu, který tato technika zneviditelnila, či spadne-li z kopce v místě, kde byla iluze roviny.
Tato technika má sloužit jen a pouze ke zmatení oběti, nikoli k zamaskování či zneviditelnění uživatele či nějakého jeho útoku (např. loutkář takto nemůže zneviditelnit své loutky, kterými poté oběť zabije, a ani takto nelze zamaskovat např. kunaie, hozené na oběť).

Japonský název: Magen: Jubaku Satsu
Český název: Démonická iluze: Smrt ve spárech stromů
Typ jutsu: Genjutsu
Třída jutsu: B
Popis: Uživatel poskládá pečetě psa, hada, opice, býka a tygra, čímž uvrhne svého nepřítele do genjutsu. Oběť v této iluzi spatří, jak se uživatel prakticky rozplyne ve větru, zatímco za ní vyroste ze země strom a spoutá ji svými větvemi, zamezujíc jí tak v pohybu. Uživatel se poté obvykle vynoří z kmene tohoto stromu a pokusí se na znehybněnou oběť své techniky zaútočit.
Smyslem této techniky je v první řadě znehybnění nepřítele a odkrytí ho pro další uživatelovi útoky, stejně jako vykolejení dotyčného tím, že by si mohl myslet, že se jedná o mokutonovou techniku. Efekt spoutání může také dobře posloužit polapení a výslechu oběti.
Zápory: Oběť musí uživatele vidět poskládat všech pět pečetí, aby na ni genjutsu zabralo. Efekt iluze, díky kterému uživatel zmizí, funguje na všechny, co ho vidí pečetě poskládat (vždy ale maximálně na 10 cílů naráz), nezáleže na tom, zda o dotyčných uživatel ví nebo ne. Efekt spoutání větvemi účinkuje ale vždy jen na jednoho nepřítele, na kterého musí uživatel tuto iluzi chtít seslat cíleně, a tudíž o něm musí i vědět.
Efekt zneviditelnění uživatele účinkuje jen tak dlouho, dokud se ten nepřiblíží na bezprostřední vzdálenost k hlavní, znehybněné oběti této techniky, či dokud se nepustí do jakékoliv další ofenzivní akce, ať už jde o prostý taijutsu útok či o seslání nějaké jiné techniky. Maximální doba trvání této neviditelnosti je ale vždy jen pár vteřin/jeden post.
Uživatel se navíc pouze zneviditelní, což znamená, že je ostatními smysly či metodami detekce stále zaznamenatelný.
K iluzi onoho „vynoření se“ z kmene stromu, který oběť uvěznil, dochází pouze tehdy, rozhodne-li se uživatel na svůj cíl zaútočit zblízka i ve skutečnosti (v takovém případě bude lokace uživatele po vynoření se z kmene stromu totožná s jeho skutečnou lokací, díky čemuž je možné ho zasáhnout vhodným protiútokem/obranou).
Bránit se tomuto genjutsu jde zamezením shlédnutí poskládání všech pěti pečetí, a nebo se z něho jde posléze vymanit pocítěním skutečné, fyzické bolesti.
Oproti iluzi neviditelnosti, která je jen dočasná, trvá efekt spoutání větvemi až dokud není prolomen. Prolomení lze dosáhnout výše zmíněnými způsoby a nebo jakýmkoliv způsobem, co by fungoval i ve skutečnosti (dokázala-li by například oběť použít nějakou ohnivou techniku vysoké úrovně, pokrývající celé její tělo, bez nutnosti složení pečetí, iluze stromu by shořela a technika tak skončila).

Boj se zbraní i bez:
Japonský název: Konoha Reppuu
Česká název: Listová vichřice
Typ jutsu: taijutsu
Třída jutsu: D
Popis: Jedná se o nízký kop z otočky. Zkušený uživatel jím dokáže nejen podrazit soupeřovi nohy, ale i způsobit zranění spodní čísti těla, které může zasaženého omezovat v pohybu. Rozhodně ale nikdy nepůjde o víc než o podvrknutí kotníku.
Zápory: Technice se dá uhnout.

Japonský název: Konoha Otoshi
Česká název: Upadnutí listu
Typ jutsu: taijutsu
Třída jutsu: C
Popis: Jedná se o kop se shora. Jeho síla dokáže rozbít zvětralé dláždění nebo rozpraskat neporušený materiál do stupně tvrdosti 3 – 4 v místě působení. Na kovu vytvoří jen mělkou prohloubeninu a noha dosti zabolí.
Zápory: Technice se dá, jako každé jiné vyhnout. Blokovat kop se nedoporučuje.

Japonský název: Konoha Shoufuu
Česká název: Listový stoupající vítr
Typ jutsu: taijutsu
Třída jutsu: C
Popis: Uživatel provede silný kop zespodu. Síla útoku dokáže vymrštit předmět nebo člověka do vzduchu. Techniku lze použít i bez opory země.
Zápory: Pokud je předmět nebo člověk těžší než řekněme 100 kg, kop ho jen odhodí vzad. Do hodně těžkých předmětů předpokládám, že uživatel kopat nebude. Technice se dá vyhnout.

Japonský název: Harinezumi no Mai (Původní název: Enbu: Ni no Dan)
Český název: Ježčí Tanec
Typ jutsu: Shurikenjutsu
Třída jutsu: D-C
Popis: Uživatel se divoce roztočí, rozhazující při tom kolem sebe či před sebe salvy kunaiů, útočící tak na vícero cílů naráz.
Množství takto vržených kunaiů se může vyšplhat zhruba až na padesát.
Díky rotaci letí tyto kunaie i o něco rychleji a prudčeji, než normálně vržené kunaie.
Vyhnout se této technice není vůbec lehké, takže je lepší ji nějak vykrýt, než se jí snažit vyhnout. Dostatečně zkušenému uživateli by se ale mohlo podařit se této technice s vypětím všech sil i vyhnout.
D-rank: Uživatel se roztočí a rozháže kolem sebe asi dvacet kunaiů, jejichž přesnost je ale dost nízká a tak se může velice snadno stát, že trefí i přítele či mine svůj cíl.
C-rank: uživatel se roztočí a rozháže kolem sebe až na padesát kunaiů, jejichž přesnost už je dostatečně vysoká na to, aby je dokázal hodit tam, kam chce, a minimalizoval tak šanci, že zasáhne i své parťáky.
Kunaie potřebné pro tuto techniku jsou doplněny do vybavení, použitelné jsou ale jen v rámci této techniky.
Zápory: Technika vyžaduje velikou preciznost a konstantní trénink. Uživatel si musí dávat dobrý pozor, aby pří tomto útoku netrefil i své spolubojovníky a aby použil tuto techniku rozumně.
Během tohoto útoku je samotný uživatel zcela odkrytý, čímž se vystavuje nebezpečí být snadno zasažen nepřátelským protiútokem.
Pořád se jedná o obyčejné kunaie, které dovedou zranit jen tak, jak obyčejné kunaie dovedou. Nemají nijak zvýšenou průraznost, nic.
Útok touto technikou také probíhá vždy jen do stran, nikdy nad uživatele či pod něj, kvůli rotaci uživatele.
ILUSTRACE

Japonský název: Soushuriken no Jutsu
Český název: Technika zmanipulovaného shurikenu
Typ jutsu: Shurikenjutsu
Třída jutsu: D
Popis: Uživatel pomocí tenkého, skoro průhledného a částečně elastického lanka může pomocí této techniky ovládat dráhu letu shurikenu či fuuma shurikenu, který na nepřítele vrhne. V praxi jde obvykle o efekt podobný joju. Uživatel po nepříteli mrští svůj shuriken, načež po minutí využije lanka, aby zaútočil tím samým shurikenem nepříteli do zad.
Jen skuteční mistři v této technice dovedou s shurikeny manipulovat lanky dost pokročile na to, aby kompletně dovedli změnit jejich dráhu letu a zaútočit tak na nepřítele například z boku, obloukem, apod.
Zápory: Dojde-li k přerušení lanka, ztrácí uživatel nad shurikenem kontrolu. Shuriken pořád musí mít setrvačnost. Dojde-li k jeho zastavení, technika přestává účinkovat.
Maximální množství shurikenů co jde takto ovládat jsou dva.

Iryou ninjutsu (lékařské techniky):
Seznam těchto existujících technik naleznete na konco tohoto článku.
Jaden
Jaden

Poèet pøíspìvkù : 276
Join date : 01. 05. 13

Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru