Konoha NFFORPG Informační Stránka
Nejdříve se musíte přihlásit!
Pokud nemáte ještě účet, můžete se bezplatně zaregistrovat právě zde: http://kon-nfforpg-info-web.forumczech.com/register
Stránky jsou určeny výhradně pro hráče NFFORPG na Konoha.cz!

Druhy technik (taijutsu, ninjutsu, apod.)

Zobrazit předchozí téma Zobrazit následující téma Goto down

Druhy technik (taijutsu, ninjutsu, apod.)

Příspěvek pro Admin za Sun Sep 01, 2013 12:16 am

Kuchiyose no Jutsu


Kuchiyose no Jutsu je časoprostorová technika, s jejíž pomocí si dokáže ninja na pomoc přivolat nějakého summona, což je obvykle zvíře, se kterým má uzavřenou smlouvu stvrzenou svým otiskem prstu a krví, kterou poté k této technice vždy potřebuje, aby rukou kterou poskytl svůj otisk mohl svého summona přivolat. Takto přivolaný summon může a nemusí ninjovi v dané situaci pomoci, to záleží na situaci a také na samotném summonovi. Přivolávací smlouva je platná i po smrti ninji, dokud není zničena, čehož lze využít například tehdy, když chcete onoho summona přivolat, aniž byste s ním měli podepsanou smlouvu. Stačí vám k tomu totiž jen krev toho, co onu smlouvu podepsanou má, a chakra, kterou summon přijme. Podle chakry dokáže ale onen summon poznat, kdo se ho snaží přivolat, a rozhodnout se zda ono přivolání vyslyší, či ne. Má-li zrovna na práci něco důležitějšího, může vám tento summon poslat i nějakého jiného namísto sebe.
Dbejte proto na dobré vztahy se svými summony, protože takový summon nemůže být přivolán proti své vůli, může se kdykoli vrátit tam odkud přišel, ale také může být odvolán uživatelem techniky, pro případ, že by svého summona uživatel nějak rozlítil, a ten se rozhodl vyprášit kožich jemu, namísto nepřítele.
Někteří summoni mohou také nosit ochranné čelenky, symbolizující jejich oddanost a náležitost některé ze Skrytých vesnic.
Kuchiyose no Jutsu může také sloužit pro přivolávání různých pomůcek, loutek nebo nástrojů, na což není uzavírání smlouvy a oběť krve potřeba. V takovém případě se ale už jedná o samostatné techniky, od této pouze odvozené, jako je třeba Kuchiyose: Rashoumon.


Bez nějakých dodatečných pravidel a upřesnění by se mohla ve hře tato technika pěkně zvrtnout, a proto jsme ji zde krapet upřesnili.
Faktem zůstává, že úroveň ninji a jeho chakry rozhoduje o tom, jak silné přivolání může ninja provést a jak dlouho mu vydrží. Na tom je postaveno následující:

Nejsilnější summon, kterého může každý ninja vyvolat, bude vždy takový, který je o jednu úroveň slabší než onen ninja. Např. provede-li Kuchiyose no Jutsu chuunin, nejsilnější summon co může přivolat bude úrovně pokročilého genina.

Co se počtu týče, bylo by vážně problematické, kdyby se někdo rozhodl vyvolat celý žabí národ naráz, a tak jsme počet summonů, které lze mít najednou přivolané na pomoc, omezili na deset, k čemuž se váže tato rovnice možných kombinací summonů dle jejich úrovní:

1 Sannin=2 ANBU=4 jounini=8 pokročilých chuuninů=16 chuuninů=32 pokročilých geninů=64 geninů

Pro vysvětlení, je-li vaše postava například na úrovni pokročilého chuunina, může si přivolat jednoho summona úrovně chuunina, nebo dva summony úrovně pokročilého genina, nebo jednoho summona úrovně pokročilého genina a dva summony úrovně genina, a nebo prostě čtyři summony úrovně genina.
Počet přivolaných summonů však nikdy nesmí překročit deset.

I Kuchiyose no Jutsu spotřebovává chakru a proto ji není možné udržet věčně. Po nějakém čase se zruší a přivolané zvíře se vrátí tam, odkud se vzalo.
Doba trvání přivolání záleží na všech možných faktorech, jako je síla uživatele techniky nebo síla přivolaného zvířete či počet přivolaných zvířat.

Následující tabulka toto zobrazuje, s tím, že jsme pro příkladné znázornění zvolili postavu na úrovni S-rank:Rozhodne-li se ninja přivolat víc zvířat naráz, dělí se počet postů, během kterých přivolání summonů trvá, počtem přivolaných zvířat (a zaokrouhluje se nahoru).

Příklad:
Postava na úrovni jounina může přivolat například jedno zvíře na úrovni pokročilého chuunina, jehož přivolání vydrží čtyři posty, než se zruší a zvíře opět zmizí.
Ta samá postava může ale také místo jednoho zvířetepřivolat víc zvířat naráz.
Například jedno zvíře na úrovni chuunina a dvě na úrovni pokročilých geninů. V takovém případě bude přivolání zvířete na úrovni chuunina trvat dva posty (protože 6:3=2) a přivolání obou zvířat na úrovni pokročilých geninů tři (protože 8:3=2,6 což je zaokrouhleno nahoru 3).

Tato časová omezení se na Kuchiyose no Jutsu vztahují jen tehdy, je-li přivolané zvíře využito jako pomoc při řešení nějaké zásadní situace, jako je souboj nebo jakákoliv jiná situace, jejíž výsledek by přítomnost summona nějak zásadně ovlivnila a rozhodla o dalším vývoji děje.
V praxi to znamená, že může mít postava nějakého summona přivolaného trvale, bez časových omezení, pokud se na něm třeba jen vozí, povídá si s ním, nebo spolu či s okolím jakkoliv jinak jednoduše interagují.
Rozhodnutí, zda by se na danou situaci měl či neměl vztahovat časový limit, je vždy hlavně na dozorci (senseii, adminovi).

Speciální pravidla:
Za přivolaného summona může hrát i někdo jiný, než hráč, jehož postava přivolání provedla.
Takového summona si může klidně sepsat nějaký jiný hráč ze hry, se kterým se na tom domluvíte, a hrát za něho on, místo vás Smile
V takovém případě budete hráčský post psát spolu, jinak řečeno obě reakce vložíte do příspěvku hráče postavy, co Kuchiyose no Jutsu provedla. Vy za vaši postavu a váš kamarád za svého summona.
Ale POZOR! Za tohoto summona smí hrát pouze jeho tvůrce, takže se dobře rozmyslete, kdy ho přivoláte (pokud víte, že je dotyčný třeba na dva týdny mimo civilizaci, uděláte lépe, když přivoláte jiné zvíře, kvůli zachování plynulosti děje. Pořád totiž platí pravidlo 4 dnů, přestože píšete jeden příspěvek de facto dva).
Summonů, hraných jinými hráči, můžete mít přivoláno klidně i víc naráz. Všechny je ale musí hrát vždy jeden a ten samý hráč (opět kvůli plynulosti děje, protože s narůstajícím počtem hráčů narůstá doba, kterou je na odepsání potřeba).
A pro ty, co sepsání takovéhoto summona zvažují, máme příjemné sdělení na konec: Za posty, které sepíšete společně se svým kamarádem, který vašeho summona přivolal, dostanete body i vy, které můžete posléze přidělit kterékoliv z vašich hráčských postav, které ve hře máte.

V arzenálu může mít hráč summonů kolik chce a tak si může vybírat, kterého chce kdy přivolat. Musí při tom ale vždy dbát zde zmíněných pravidel.

Výjimky z těchto pravidel možné jsou, ale pouze po konzultaci s admin týmem, určení povahy výjimky, a jejím schválení. Nebojte se proto na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem či myšlenkou, co vás napadne. Zároveň ale nečekejte, že budeme povolovat výjimky jak na běžícím páse.

Své summony musíte samozřejmě před tím, než je začnete herně využívat, sepsat dle formuláře pro tvorbu summonů, který naleznete na hlavní stránce (http://147.32.8.168/?q=node/73559), a poslat ke schválení na herní mail (NarutoFFgame@seznam.cz).

Taijutsu


Jsou všechny techniky, které mají svůj základ v bojových uměních nebo se zakládají na přirozených lidských schopnostech. Jinými slovy taijutsu je technika, při které uživatel používá svou fyzickou sílu přímo, místo toho, aby ji převáděl na chakru, díky které může provádět ninjutsu nebo genjutsu. To znamená, že použití jakékoli taijutsu techniky je mnohem rychlejší než použití ninjutsu nebo genjutsu technik. V některých případech se využívá chakra, aby se zesílily účinky použité taijutsu techniky. To využívají obzvláště členové klanu Hyuuga ve svém bojovém stylu Juuken. Ale všeobecně vzato, uživatelé taijutsu zřídkakdy využívají chakru ve svých útocích. Jedním ze specialistů na taijutsu styl boje je Rock Lee.
Ninjutsu


Odkazuje na téměř jakoukoli techniku, při které se používá chakra a která umožňuje uživateli dělat něco, co by za jiných okolností dělat nemohl. Avšak ne jako genjutsu, které pomáhá vytvářet iluze, účinky ninjutsu jsou reálné. Při ninjutsu se musí používat chakra a většinou i ruční pečetě, aby bylo ninjutsu účinné. Rukama se tvoří jednotlivé pečetě dané techniky a během toho se shromažďuje potřebná chakra. I když jak se zdá, tak zkušený ninja nemusí u jednodušších ninjutsu používat pečetě a zvládá je jen pomocí své vůle. Některá ninjutsu jsou označována jako živelná ninjutsu a jsou rozdělena podle živlu (země, oheň, blesk, voda, vítr), který využívají.
Genjutsu
Genjutsu funguje tak, že uživatel manipuluje s chakrovým prouděním v mozku nepřítele, a díky tomu může ovládat smyslové vnímání své oběti.
Je velice podobné prosté hypnóze. Jeho zrušení uživatel nepozná, a ani nemůže sloužit jako nějaká forma detekce, jelikož uživateli nepomáhá odhalit pozice svých cílů.
Každé genjutsu má obvykle jen jeden konkrétní efekt, který bude během nepřítelova uvěznění v genjutsu neměnný.
Např. pokud bude mít genjutsu za účinek to, že nepřítel uvidí obřího pavouka, jak se na něho řítí, končí to tím pavoukem a uživatel už nemůže přidávat další efekty, jako třeba oheň kolem nepřítele či tak podobně.
POPIS A DĚLENÍ GENJUTSU:Podle efektu můžeme rozdělit genjutsu na tři typy:

1) Iluze, která je soustavně a vědomě řízená uživatelem, dokud je oběť na dosah jeho techniky.

2) Iluze, kterou vpraví uživatel do mozku oběti, ale ta je následně podmíněná podvědomím oběti, tudíž uživatel nemá v moci jaký efekt bude na oběť genjutsu mít.
Toto je méně náročná, než první možnost.

3) Iluze, která začne působit ihned, jak je oběť do genjutsu chycena, a která se nemůže přizpůsobovat nebo měnit, jelikož ji uživatel prostě jen vpraví do mozku oběti a dál neovládá.
Toto je nejjednodušší z těchto tří možností.


Náročnost a efektivita genjutsu se také odvíjí od jejich rozsahu:

1) Genjutsu mohou mít jen jeden konkrétní cíl. Uživatel svou oběť cíleně chytne do genjutsu.
To je nejméně náročné na chakru.

2) Uživatel může do svého genjutsu vědomě chytit víc cílů naráz. Čím víc cílů, tím náročnější na chakru iluze je.

3) Uživatel může chytit do svého genjutsu všechny osoby v daném rozsahu, o kterých ani nemusí vědět. Genjutsu jednoduše působí na všechny v dosahu, a jako takové je z těchto tří možností na chakru nejnáročnější. Jedná se obvykle ale jen o taková genjutsu, jejichž efekt je pevně dán a nemůže být tedy uživatelem nijak ovládán. Přeci jen moc dobře nejde cíleně ovládat takové genjutsu, o kterém uživatel ani neví, že na někoho působí.


Některá genjutsu je možné použít na konkrétní místo a ovlivnit jím všechny, co se dostanou na dosah. Takové techniky se obvykle používají například k maskování tajných vchodů nebo předmětů, které mají zůstat skryty okolí, či ke zmatení oběti či vytvoření pasti tím, že uživatel vytvoří iluzi rovné cesty tam, kde je ve skutečností prudký sráz.
Čím větší efekt má technika mít, tím náročnější je.
Tato genjutsu ovšem obvykle vyžadují nějaký zdroj, umístěný v dané oblasti, kterým může být prakticky cokoliv. Svitek umístěný někde v oblasti, samotný uživatel někde skrytý a udržující techniku aktivní, nějaký speciální předmět s pečetí, nebo pečeť jako taková.


Genjutsu se dále dělí podle smyslů, přes které působí:

1) Zraková genjutsu – Do těchto technik chytá uživatel svou oběť pomocí zraku. Může jít o zvláštní pohyb těla, zbraně, nebo o skládání pečetí, které bude mít na oběť hypnotický účinek a polapí ji v genjutsu.
K polapení do genjutsu tak stačí kolikrát jediný, letmý pohled.

2) Zvuková genjutsu – Do těchto technik může uživatel chytit svou oběť pomocí jejího sluchu. Může k tomu využít jednorázového, specifického zvuku a nebo hudby či zpěvem.
Největší výhodou těchto technik je, že skýtají uživateli jistou anonymitu při jejich užívání. Na druhou stranu se dá uživatel podle zvuku či hudby lehce vystopovat.
Zvuková genjutsu je možné aplikovat dvěma způsoby:
a) Jednorázovým zvukem, jako je třeba cinknutí rolničky, břinknutí čepele o čepel, nebo hrábnutí do strun,
b) a nebo soustavnou hrou na hudební nástroj. V tomto druhém případě ale genjutsu přestane účinkovat hned, jakmile oběť hudbu přestane slyšet.

3) Doteková genjutsu – Tyto iluze působí na oběť kontaktem s uživatelem genjutsu. Obvykle je využívají ti, co se specializují na taijutsu a iluze používají jako doplněk. Další možností je kontakt s uživatelovou chakrou, ke kterému dojde nějakou nepříliš útočnou formou, jako je plivnutí vody s chakrou na oběť, závan větru, vytvořený fuutonem uživatele, a tak podobně. Kdyby měl být tento způsob příliš násilný, hrozilo by, že by oběť z genjutsu vytrhl hned, jak by se do něho chytila.

4) Pachová genjutsu – Tyto iluze využívají čichu oběti, s jehož pomocí ji uživatel do genjutsu chytá.
Obvykle k tomu využívá konkrétní zdroje všemožných pachů, které strategicky rozmisťuje po bojišti, nebo blízko své oběti. Jediný nádech tohoto pachu pak způsobí, že se oběť chytí do genjutsu.
Nevýhodou těchto genjutsu ale je, že silnější genjutsu obvykle vyžadují soustavné vnímání pachu. Jakmile se v takovém případě oběť dostane mimo pole působení pachu, genjutsu brzo odezní.

5) Chuťová genjutsu – Aneb takzvané „kulinářské umění“. Uživatelé těchto technik chytají své oběti do genjutsu obvykle pomocí jídla, nebo pití, které oběti podstrčí. Mohou ho napustit vlastní chakrou přímým dotykem jídla nebo pití, či do něho přimíchat kousky papíru, napuštěné jejich chakrou, vyrobeného ze zvláštního stromu, který se mimo jiné používá také k určování živelné podstaty chakry. Metoda s papírkem je efektivnější z toho důvodu, že se chakra v potravě udrží déle, zatímco jinak by vyprchala prakticky do minuty.
Tato metoda je ideální pro ty, kteří rádi jednají ze stínů, aniž by si sami špinili ruce nebo nějak extra riskovali.

Speciální třídou jsou takzvaná Ningenjutsu:
Tato genjutsu jsou velice silná a tudíž záležitostí jen skutečných mistrů v oboru genjutsu, jelikož chytají svou oběť do iluze pomocí ninjutsu technik.
Uživatel těchto technik ovládá svou chakru již neméně dobře, než zkušený medik. Dovede svou oběť uvrhnout do genjutsu například pomocí záblesku, způsobeného bleskovou technikou, nebo žárem své ohnivé techniky.


Součástí síly genjutsu je rovněž úroveň obtížnosti, jak se z nich dostat:

1) Nejslabší techniky obvykle stačí prohlédnout, a ony se zruší samy.

2) Silnější techniky už jen tak zrušit nejde, a tak je potřeba přinutit tělo k procitnutí silnou bolestí, jako je třeba pobodání se kunaiem nebo tak podobně, která ho vytrhne z hypnózy a techniku zruší.

3) Opravdu pokročilé techniky už nejde zrušit nijak jinak, než cíleným a zkušeným narušením toku vlastní chakry, provedeným pomocí takzvaného hmatu „Kai“, jehož ovládnutí je schopný zvládnout ninja na úrovni chuunina a výš.

4) Skutečnou špičkou všech genjutsu jsou takové techniky, které nelze zrušit ani pomocí „Kai“. Z takových technik může oběť dostat leda někdo druhý, co do jejího těla vpraví silný impulz vlastní chakry a násilně tak naruší tok chakry obětí, čímž ji z techniky vysvobodí.
Je tu ale ještě druhá možnost, která není dostupná však každému. Skutečným mistrům v práci s chakrou se může podařit narušit svůj chakrový tok dostatečně silným impulzem, aby se i z takovéto iluze dostali jen pomocí vlastních sil. Něco takového je ale stejně náročné, jako použití techniky třídy S.
Mistry v práci s chakrou se myslí postavy, zaměřené na genjutsu (musí ovládat alespoň tři A-rank genjutsu), medici (musí ovládat alespoň dvě A-rank lékařské techniky), nebo uživatelé ninjutsu (musí ovládat alespoň jedno S-rank ninjutsu).

Senjutsu


Techniky, při kterých je uživatel schopen nasbírat a využívat přírodní energii z okolí. Ti, kteří se učí tuto energii shromažďovat z okolí, se taktéž musí naučit smísit tuto energii s mentální i fyzickou energií a udržet tyto tři energie v naprosté rovnováze. Přidáním nové energie vzniká i nová chakra tzv. Senjutsu chakra. Tato chakra je viditelná pouze pro ty, kteří prošli tréninkem. Pouze ninjové s obrovskou zásobou chakry jsou schopni shromáždit přírodní energii, aby se dostali do tzv. Sage modu (Mudrcův stav). Jedná se o velmi mocný zdroj energie, který je schopen poskytnout uživateli větší sílu, rychlost a vytrvalost pro taijutsu, stejně jako zvýšit účinnost ninjutsu či genjutsu.
Bariérová ninjutsu


Mluvíme o technikách, které využívají vytváření bariér. Může se jednat o bariéru, kterou je schopen vytvořit jeden člověk i o bariéry, které potřebují k vytvoření více subjektů či zdrojů chakry. Uživatel/é mohou bariéru ovládat a využít ji jako ochranu či past, do které uvězní nepřítele.
Klonové techniky


Jsou techniky, které vytvoří kopii/e uživatele nebo předmětu, který používá. Standardní Klonová technika je jedna z nejzákladnějších technik ninjutsu. Navzdory tomu jsou tyto techniky velmi univerzální a mohou sloužit k odvrácení, oklamání nepřítele. Různé vesnice si postupem času vytvořily své vlastní specifická klonová jutsu. Vedle těchto částečně upravených klonových jutsu existují i další, které jsou extrémně náročné a naučí se je jen velmi malý počet ninjů.
Kombinovaná jutsu


Také synchronizované techniky, se týkají odvětví, která využívá kombinaci dvou a více již existujících technik. Při správném načasování se jednotlivá jutsu spojí a vytvoří tak mnohem mocnější jutsu, které představuje jejich kombinaci. Toto jutsu je mnohem silnější než jednotlivá jutsu samostatně.
Fuuinjutsu


Typy jutsu, které pečetí osoby, chakru, předměty s celou řadou dalších věci v nějakém objektu (pečeti).


Tajná jutsu


Techniky, které se dědí z generace na generaci v některých rodinách či oblastech. Skupiny, které tyto jutsu vlastní jsou velmi tajnůstkářské a snaží se o takovýchto technikách moc nemluvit. Jejich úkolem je zajistit, aby se nikdo kromě povolaných osob toto jutsu nenaučil, či jej nezneužil.
Juinjutsu


Taktéž Techniky prokletých pečetí, které využívají toho, že uživatel přiměje svou "oběť" k poslušnosti. Při použití pečetě na těle oběti přenáší uživatel schopnosti uživatele pod svou kontrolu.
Kenjutsu


Techniky mečů, se týkají jutsu, které využívají mečů či jiných sečných zbraní podobných mečům. Tyto techniky mohou být použity v kombinaci s taijutsu, ninjutsu či tokem chakry pro dosažení většího ničivého účinku. Existují i techniky, které zahrnují prvky genjutsu.
Kinjutsu


Jinak známé Zakázané techniky, které byly zakázány pro jejich účinky. Nejčastěji se jedná o extrémní devastující účinky či účinky, které poškozují samotného uživatele.
Nintaijutsu


Popisuje bojový styl, který používá Čtvrtý Raikage. Kombinace ninjutsu a taijutsu, Raikage kolem sebe nejdříve vytvoří bleskové brnění, mluvíme o ninjutsu. To zvyšuje jeho fyzickou sílu, což je ještě smrtelnější, mluvíme tedy o vylepšeném taijutsu.
Kekkei Genkai


Neboli Pokrevní vlastnost, jsou schopnosti předávané pomocí genetického kódu například v jednotlivých klanech. Je možné mít více než jednu Kekkei Genkai. Dědičné vlastnosti, které fungují skrze uživatelův zrak, se nazývají Dōjutsu. Ostatní Kekkei Genkai například využívají kombinace elementárních chaker, a tím vytvářejí elementy nové, které je nemožné se naučit bez nutné genetické výbavy.
Doujutsu


Genetické schopnosti, které využívají oči. Existují i vedlejší efekty při používání těchto druhů technik (Mangekyou Sharingan - ztráta zraku). Tyto techniky jsou méně časté. Nevyžadují ruční pečetě a někdy usnadňují užívání taijutsu, ninjutsu, genjutsu nebo obranu proti nim. Všechny známé Dōjutsu dávají uživateli určité unikátní schopnosti jako je například rozšířené zorné pole. Využívání Dōjutsu spotřebovává chakru.

Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 87
Join date : 25. 04. 13

Zobrazit informace o autorovi http://kon-nfforpg-info-web.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Zobrazit předchozí téma Zobrazit následující téma Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru